Orthodontistenpraktijk Valkenswaard

040 207 5959

Nacontrole

De controle na een actieve behandeling


Wanneer de beugelbehandeling is afgelopen start de periode van na-controle. Dit betekent dat je nog een paar keer terugkomt om te kijken of het eindresultaat stabiel blijft. Bovendien worden de spalkjes en de eventuele retentie-beugel gecontroleerd.

 

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe gaan we daar van uit, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen.

In dat geval kunt u terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De klachtenregeling van deze beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht, en een uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.tandartsennet.nl