Orthodontistenpraktijk Valkenswaard

040 207 5959

Werkwijze

Eerste consult

Een eerste afspraak bestaat uit een gesprek met de orthodontist. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden bekeken, eventueel foto’s gemaakt en samen met u uw wensen en de eventuele behandeling besproken. Afhankelijk hiervan wordt gezamenlijk bepaald of er wel of niet zal worden gestart met de behandeling.

De eerste afspraken worden op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend gepland. U blijft, gedurende de verdere behandeling, onder begeleiding van dezelfde orthodontist met wie u het eerste gesprek voert. Dit betekent dat alle afspraken bij dezelfde orthodontist op een vaste dag gepland worden. Binnen onze praktijk vinden wij het erg belangrijk dat er vooraf een duidelijk advies wordt gegeven in een persoonlijk gesprek zodat het voor u duidelijk is hoe de eventuele behandeling eruit zal zien.

De website vergelijkmondzorg.nl geeft u een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekeringen (geldend voor 2020), ook voor volwassenen kunt u op deze website een overzicht vinden. Voordat eventueel vervolgafspraken worden gemaakt, worden de kosten van het onderzoek, de te plaatsen apparatuur en de behandelingskosten met u doorgenomen. Dit om u te informeren over alle aspecten van een orthodontische behandeling.

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier van deze website, bij opmerking kunt u uw voorkeur van dag aangeven of neem telefonisch contact op met de praktijk.

 

Privacyregeling en geheimhouding

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de de orthodontist, de assistente, secretaresse of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.